logo
ADVERTISEMENT

Ai là người đã chuyển đổi chế độ cộng hòa sang quân chủ chuyên chế ở Pháp?

Câu hỏi :

Ai là người đã chuyển đổi chế độ cộng hòa sang quân chủ chuyên chế ở Pháp?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Napoleon Bonaparte là người đã chuyển đổi chế độ cộng hòa sang quân chủ chuyên chế ở Pháp
Napoleon Bonaparte

Sau cách mạng Pháp vào năm 1789, nước Pháp đã trở thành một cộng hòa. Đến năm 1799, sau khi Napoleon Bonaparte lên nắm quyền, ông đã dần chuyển đổi chế độ cộng hòa sang chế độ quân chủ chuyên chế. Năm 1804, Napoleon được bầu làm Hoàng đế của Pháp và đưa ra hiến pháp mới, mang tính chất chủ nghĩa tập trung quyền lực, trong đó ông có quyền lực tuyệt đối. Chính quyền của Napoleon được gọi là "chế độ đế quốc" và kéo dài đến khi ông bị đánh bại vào năm 1815.

ADVERTISEMENT