logo

Trả lời câu hỏi KHTN 8 Cánh diều Bài 19 (trang 94, 98)

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi KHTN 8 Cánh diều Bài 19: Đòn bẩy trang 94, 98 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới

Bài 19: Đòn bẩy

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 19: Đòn bẩy

Bài 19: Đòn bẩy

Mục lục nội dung

1. Để đưa một vật lên cao, người công nhân có thể trực tiếp tác dụng lên vật một lực hướng thẳng đứng lên trên (hình 19.1). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, do kích thước hay khối lượng của vật lớn sẽ khó nâng trực tiếp theo cách này. Có cách nào để nâng được vật lên mà không cần tác dụng lực theo phương thăng đứng?

2. Nêu một số ví dụ về dùng đòn bẩy làm đổi hướng của lực tác dụng.

3. Dùng các dụng cụ học tập, thiết kế phương án và tiến hành thí nghiệm làm một đòn bẩy. Vẽ hình biểu diễn đòn bẩy, điểm tựa và lực trong thí nghiệm này.

4. Nêu một số ví dụ về mỗi loại đòn bẩy trong thực tiễn.

5. Mỗi hình trong hình 19.7a, b, c tương ứng với loại đòn bẩy nào?

6. Quan sát hình 19.8 và cho biết đâu là đòn bẩy, đâu là điểm tựa và chỉ ra sự thay đổi hướng của lực trong hình.

7. Trong hình 19.9, bộ phận nào có vai trò như một đòn bẩy?

8. Chỉ ra bộ phận đóng vai trò đòn bẩy ở hình 19.10.

9. Để nhổ một chiếc đinh ra khỏi tấm gỗ, người ta sử dụng một chiếc búa nhổ đinh hoặc một chiếc kìm (hình 19.11).

10. Nêu một số công việc trong thực tiễn có sử dụng đòn bẩy. Dùng hình vẽ để mô tả rõ tác dụng của đòn bẩy trong công việc đó.

1. Để đưa một vật lên cao, người công nhân có thể trực tiếp tác dụng lên vật một lực hướng thẳng đứng lên trên (hình 19.1). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, do kích thước hay khối lượng của vật lớn sẽ khó nâng trực tiếp theo cách này. Có cách nào để nâng được vật lên mà không cần tác dụng lực theo phương thăng đứng?

KHTN 8 Cánh diều Bài 19

Trả lời:

Dùng một một thanh gỗ dài và một điểm tựa dùng lực đòn bảy để nang vật lên. 


2. Nêu một số ví dụ về dùng đòn bẩy làm đổi hướng của lực tác dụng.

Trả lời:

+ Bập bênh

+ Cái mỏ nắp chai 

+ Kìm

+ Xe nâng tay


3. Dùng các dụng cụ học tập, thiết kế phương án và tiến hành thí nghiệm làm một đòn bẩy. Vẽ hình biểu diễn đòn bẩy, điểm tựa và lực trong thí nghiệm này.

Trả lời:

Dụng cụ:

+ Thước kẻ

+ Cục tẩy

+ Gọt bút 
 

Bài 19: Đòn bẩy

4. Nêu một số ví dụ về mỗi loại đòn bẩy trong thực tiễn.

Trả lời:

+ Xà beng bảy vật 

+ Cái bập bênh

+ Búa nhổ đinh

+ Mái chèo thuyền


5. Mỗi hình trong hình 19.7a, b, c tương ứng với loại đòn bẩy nào?

KHTN 8 Cánh diều Bài 19

Trả lời:

19.7a) Loại 3 Đòn bảy có điểm tựa ở một đầu, vật ở đầu bên kia và lực tác dụng ở trong khoảng giữa hai

19.7b) Loại 1 Đòn bảy có điểm tựa ở giữa  

19.7c) Loại 2 Đòn bảy có điểm tựa ở một điểm đầu, vật ở a và lực tác dụng ở đàu bên kia


6. Quan sát hình 19.8 và cho biết đâu là đòn bẩy, đâu là điểm tựa và chỉ ra sự thay đổi hướng của lực trong hình.

KHTN 8 Cánh diều Bài 19

Trả lời:

Phần tay cầm của kéo là đòn bảy, điểm tựa là phần đinh tán ở giữa cây kéo. Dùng cây kéo tác động vào sợi chỉ một lực hướng từ trên xuống 


7. Trong hình 19.9, bộ phận nào có vai trò như một đòn bẩy?

KHTN 8 Cánh diều Bài 19

Trả lời:

Bộ phận có vai trò như một đòn bẩy là thân chày


8. Chỉ ra bộ phận đóng vai trò đòn bẩy ở hình 19.10.

KHTN 8 Cánh diều Bài 19

Trả lời:

Bộ phận đóng vai trò đòn bẩy là tay cầm bơm nước.


9. Để nhổ một chiếc đinh ra khỏi tấm gỗ, người ta sử dụng một chiếc búa nhổ đinh hoặc một chiếc kìm (hình 19.11).

KHTN 8 Cánh diều Bài 19

Em hãy: 

a) Mô tả cách dùng hai dụng cụ này để nhổ đinh.

b) Vận dụng kiến thức, kĩ năng về đòn bẩy để giải thích cách làm.

Trả lời:

a) Dùng kìm kẹp chặt vào đầu đinh nhô lên phía trên búa. không cần kẹp chặt, đủ giữ đinh là được, giữ chặt kìm và bẩy đầu búa lên để nhổ đinh

b) Lực F⃗ đặt vào đuôi cán búa, kìm có vai trò như một điểm tựa như vậy nhổ đinh được dễ dàng. Khi đó cánh tay đòn (d) của lực lớn.


10. Nêu một số công việc trong thực tiễn có sử dụng đòn bẩy. Dùng hình vẽ để mô tả rõ tác dụng của đòn bẩy trong công việc đó.

>>> Xem toàn bộ: Soạn KHTN 8 Cánh Diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi KHTN 8 Cánh Diều Bài 19: Đòn bẩy trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 27/02/2023 - Cập nhật : 12/08/2023