logo
ADVERTISEMENT

Khó khăn lớn nhất về mặt tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồi núi là?

Câu hỏi :

Khó khăn lớn nhất về mặt tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồi núi là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Theo sgk Địa lí 12 trang 34 thì khó khăn lớn nhất về mặt tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồi núi là địa hình hiểm trở, bị chia cắt mạnh, nhiều sông suối, hẻm vực, sườn dốc cao gây trở ngại cho giao thông đi lại.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT