logo
ADVERTISEMENT

Khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được

Kho tàng tri thức lịch sử của nhân loại rất phong phú, rộng lớn và đa dạng. Học tập, tìm hiểu, khám phá lịch sử suốt đời là điều kiện quan trọng giúp mỗi người cập nhật và mở rộng tri thức, phát triển và hoàn thiện kĩ năng. Vậy việc khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được nnhững gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được

A. Vai trò của lịch sử. 

B. Văn minh nhân loại. 

C. Bản chất của xã hội. 

D. KKhả năng của bản thân.

Đáp án đúng: B. Văn minh nhân loại. 

Khám phá lịch sử giúp con người hiểu bKhám phá lịch sử giúp con người hiểu biết đượciết được văn minh nhân loại. 

Văn minh nhân loại

Giải thích

Văn minh thường được hiểu là di sản tích lũy tri thức, tinh thần và vật chất của con người gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của nhân loại. Đó là sự tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người; là trạng thái phát triển cao của nền văn hóa.

Hiện tại ngày nay luôn được kế thừa và xây dựng trên nền tảng của những gì quá khứ để lại. Việc khám phá lịch sử cung cấp cho con người những thông tin hữu ích về quá khứ của chính con người và xã hội loài người. Nhờ đó, con người biết được về nguồn gốc, tổ tiên của bản thân, nhân loại. Hay nói cách khác việc khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được văn minh nhân loại. 

Với mỗi cộng đồng, dân tộc, hiểu biết về lịch sử chính là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên ý thức dân tộc và bản sắc văn hóa của cộng đồng, dân tộc đó.

Khi học tập, tìm hiểu, khám phá lịch sử còn là điều kiện quan trọng giúp mỗi người cập nhật và mở rộng tri thức, phát triển và hoàn thiện kĩ năng. Qua đó, con người có khả năng tự tin ứng phó với những biến đổi ngày càng gia tăng của đời sống để nắm bắt tốt các cơ hội nghề nghiệp, việc làm, đời sống.

ADVERTISEMENT