logo

Tìm các câu đặc biệt dưới đây và cho biết tác dụng của chúng? 9. Trang! Trang! Lại đây tới cho xem cái này, hay lắm!

60 điểm

NguyenChiHieu

Ngữ văn

Lớp 7

50đ

01:12:30 11-Dec-2021
Tìm các
câu. đặc biệt dưới đây và cho biết tác dụng của chúng? 9. Trang! Trang! Lại đây tới cho xem cái này, hay lắm! (Trần Hoài Dương) 10. Chị Dậu vẫn thiết tha: - Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông mắng chửi cũng đến thế thôi. (Ngô Tất Tố)
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

NguyenHieu

01:12:20 11-Dec-2021

9. Trang! Trang! (Dùng để gọi đáp) 10. - Khốn nạn! (Bộc lộ cảm xúc tức giận)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm