logo

Tìm 2 số biết thương bằng 1/7 số lớn và thương gấp 2 lần số bé giúp với nhamik cần gấp

45 điểm

trương lê công lý

Toán học

Lớp 1-2-3

50đ

02:08:37 22-Aug-2021
Tìm 2 số biết thương bằng 1/7 số lớn và thương gấp 2 lần số bé giúp với nhamik cần gấp
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

phạm tùng lâm

12:09:46 02-Sep-2021

gọi số lớn số bé và thương lần lượt là a, b và c theo đề bài ta có : a : b = c a = 7.c a = 2.b => 7.c = 4.b => c = 0.8 = c => c = 5

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

conzit

07:08:34 29-Aug-2021

gọi số lớn số be thương lần lượt là a b c theo đề bài ta có a:b=c a=7c a=2b =>7c=4b =>c=0.8=c =>c=5

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm