logo
ADVERTISEMENT

Sự kiện đốt cháy tàu hy vọng của Pháp trên sông vàm cỏ Đông của Nguyễn Trung trực nói lên điều gì

40 điểm

Tuoi1980

Lịch sử

Lớp 8

10đ

09:04:27 25-Apr-2022
Sự kiện đốt cháy tàu hy vọng của Pháp trên sông vàm cỏ Đông của Nguyễn Trung trực nói lên điều gì
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

voquangnhan

08:05:15 20-May-2022

sự kiện đốt cháy tàu pháp trên sông vàm cỏ đông nói lên tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    ADVERTISEMENT