logo

Phương thức biểu đạt chủ yếu được sự dụng trong văn bản Ôn dịch, thuốc lá là gì ? A. Miêu tả + tự sự C.

60 điểm

NguyenChiHieu

Ngữ văn

Lớp 8

50đ

01:02:24 16-Feb-2022
Phương thức biểu đạt chủ yếu được sự dụng trong văn bản Ôn dịch, thuốc lá là gì ?
A. Miêu tả + tự sự
C. Tự sự + Thuyết minh
B. Lập luận + thuyết minh
D. Lập luận + miêu tả
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

NguyenDuan

01:02:02 16-Feb-2022

C

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

NguyenHieu

01:02:50 16-Feb-2022

Chọn đáp án: B. Lập luận + thuyết minh

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    ADVERTISEMENT