logo

Lệnh REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90] trong logo sẽ vẽ được hình gì

1587 điểm

Trang Trần

Tin học

Lớp 4

10đ

08:08:59 01-Aug-2021
Lệnh REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90] trong logo sẽ vẽ được hình gì
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (3)

Trọng Phúc

08:05:26 06-May-2022

Hình vuông

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

Mai Phương 98

08:05:26 03-May-2022

Hình vuông nha em ^_^ Chúc e học tốt!!!

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

Đặng Ngọc Anh

08:08:28 01-Aug-2021

Câu lệnh Kết quả REPEAT 4 [FD 100 RT 90] Hình vuông REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90] Hình chữ nhật REPEAT 5 [FD 100 RT 72] Hình ngũ giác

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm