logo

Hãy cho biết tác dụng của dấu chấm lửng trong đoạn trích sau: Đứng trước tổ dế, ong xanh khẽ vỗ cánh, uốn mình, giương cặp rang rộng và nhọn như đôi gọng kìm, rồi thoắt cái lao nhanh xuống hang sâu.

60 điểm

NguyenChiHieu

Ngữ văn

Lớp 7

50đ

01:12:56 12-Dec-2021
Hãy cho biết tác dụng của dấu chấm lửng trong đoạn trích sau: Đứng trước tổ dế, ong xanh khẽ vỗ cánh, uốn mình, giương cặp rang rộng và nhọn như đôi gọng kìm, rồi thoắt cái lao nhanh xuống hang sâu. Ba giây…Bốn giây…Năm giây…Lâu quá! (Vũ Tú Nam)
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

NguyenHieu

01:12:13 12-Dec-2021

Biểu thị tâm lí chờ đợi

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm