logo

Cho các số tự nhiên a,b thoả mãn 2a + 9b chia hết cho 11. Chứng minh rằng (a + 10b)(2a + 96)(3a + 8b).

50 điểm

VuQuyet

Toán học

Lớp 6

10đ

02:09:17 14-Sep-2023
Cho các số tự nhiên a,b thoả mãn 2a + 9b chia hết cho 11. Chứng minh rằng (a + 10b)(2a + 96)(3a + 8b)....(10a + 6) chia hết cho 11^10
Trả lời

Tổng hợp câu trả lời (0)

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    ADVERTISEMENT