logo
ADVERTISEMENT

Hãy chia sẻ những việc mà em và người thân đã làm để thực hiện các quy định của pháp luật về quyền binh đẳng của công dân trước pháp luật

Trả lời câu hỏi SGK Giáo dục Kinh tế pháp luật Kết nối tri thức trang 59: Hãy chia sẻ những việc mà em và người thân đã làm để thực hiện các quy định của pháp luật về quyền binh đẳng của công dân trước pháp luật (Bài 9: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật)

Câu hỏi: Hãy chia sẻ những việc mà em và người thân đã làm để thực hiện các quy định của pháp luật về quyền binh đẳng của công dân trước pháp luật

Hãy chia sẻ những việc mà em và người thân đã làm để thực hiện các quy định của pháp luật về quyền binh đẳng của công dân trước pháp luật

Trả lời ngắn gọn:

Đi đăng ký tạm trú khi chuyển đến một địa phương mới để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của công dân với địa phương và pháp luật.

Tham gia bầu cử để thể hiện quyền công dân và tôn trọng quy định pháp luật về dân chủ.

Đóng thuế đầy đủ và đúng hạn để đảm bảo quyền và trách nhiệm với nhà nước.

Không phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong gia đình, cung cấp đầy đủ quyền lợi cho con gái và con trai theo quy định pháp luật.

Không kì thị, phân biệt đối xử với người khác giới, người tôn giáo khác, người có chủng tộc khác và tôn trọng quyền binh đẳng của công dân trước pháp luật.

Đi đăng ký tạm trú khi chuyển đến một địa phương mới để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của công dân với địa phương và pháp luật.

Tham gia bầu cử để thể hiện quyền công dân và tôn trọng quy định pháp luật về dân chủ.

Đóng thuế đầy đủ và đúng hạn để đảm bảo quyền và trách nhiệm với nhà nước.

Không phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong gia đình, cung cấp đầy đủ quyền lợi cho con gái và con trai theo quy định pháp luật.

Trả lời chi tiết:

Tất cả các quy định pháp luật được đề cập ở trên đều liên quan đến quyền và trách nhiệm của công dân trước pháp luật, nhằm đảm bảo sự bình đẳng và công bằng giữa các công dân.

Đăng ký tạm trú: Khi di chuyển đến một địa phương mới, công dân phải đăng ký tạm trú để thông báo với chính quyền địa phương về địa chỉ cư trú của mình. Việc này giúp đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của công dân đối với địa phương và pháp luật.

Tham gia bầu cử: Bầu cử là một cách thể hiện quyền công dân, giúp công dân được tôn trọng và thực hiện quyền lựa chọn của mình. Tham gia bầu cử cũng là cách tôn trọng quy định pháp luật về dân chủ.

Đóng thuế: Đóng thuế là một nghĩa vụ pháp lý của công dân. Việc đóng thuế đầy đủ và đúng hạn giúp đảm bảo quyền và trách nhiệm của công dân với nhà nước, đồng thời giúp chính phủ thực hiện các chính sách và dịch vụ cơ bản cho người dân.

Tôn trọng quyền bình đẳng giữa nam và nữ: Trong gia đình, công dân không được phân biệt đối xử giữa nam và nữ. Công dân phải cung cấp đầy đủ quyền lợi cho con gái và con trai theo quy định pháp luật.

Không kì thị, phân biệt đối xử: Công dân không được phân biệt đối xử với người khác giới, người tôn giáo khác, người có chủng tộc khác và phải tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT