logo
ADVERTISEMENT

Bài 46 trang 27 SGK Toán 9 tập 1


Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 46 (trang 27 SGK Toán 9 tập 1)

Rút gọn các biểu thức sau với x ≥ 0:

Giải Toán 9: Bài 46 trang 27 SGK Toán 9 tập 1 | Giải bài tập Toán 9 1

Lời giải:

Giải Toán 9: Bài 46 trang 27 SGK Toán 9 tập 1 | Giải bài tập Toán 9

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 9

ADVERTISEMENT