logo
ADVERTISEMENT

Giải pháp VMware vCloud Suite bao gồm những phần mềm nào?

Câu hỏi :

Giải pháp VMware vCloud Suite bao gồm những phần mềm nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

VMware vCloud Suite là một sản phẩm tích hợp mang lại cho VMware vSphere hypervisor và VMware vRealize Suite nền tảng quản lý đám mây nhiều nhà cung cấp. Các đơn vị được cấp giấy phép di động mới của VMware cho phép vCloud Suite xây dựng và quản lý cả đám mây riêng vSphere và các đám mây lai đa nhà cung cấp. Giải pháp VMware vCloud Suite bao gồm những phần mềm sau:

+ VMware vSphere

+ VMware vCloud Networking 

+ Security và vCenter Site Recovery Manager

ADVERTISEMENT