logo

Giải Bài 6 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18

Bài 6 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Điền vào bảng diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Lời giải

Thời gian

Tên sự kiện

Kết quả

8/1789

Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Chế độ Quân chủ Lập hiến được thành lập.

21/9/1972

Một Quốc hội mới được bầu ra

Nền cộng hòa dược thành lập

27/7/1794

Tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính

Thời kì chuyên chính Gia – cô – banh chấm dứt.

 

ADVERTISEMENT