logo

Giải Bài 5 trang 6 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 18

Bài 5 trang 6 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Quan sát hình bên, em hãy:

Điền vào chỗ chấm (…..) ở dưới bước ảnh tên, năm sinh, năm mất nhân vật lịch sử đó:

Lời giải

Giải Bài 5 trang 6 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

ADVERTISEMENT