logo

Giải Bài 4 trang 28 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bài 4 trang 28 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Giải Bài 4 trang 28 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

Giải Bài 4 trang 28 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

Sau khi quan sát hình 59 và hình 60 SGK, em hãy trình bày:

- Tên nhà máy thủy điện lớn nhất châu Âu thời đó và thời gian nào được đưa vào hoạt động:

- Để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ chính gì. Vì sao?

Lời giải

+ Tên nhà máy thủy điện lớn nhất châu Âu thời đó và thời gian nào được đưa vào hoạt động:

Nhà máy thủy điện Đơ – nhi – ép, được đưa vào hoạt động tháng 10 – 1932.

+ Để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ chính gì. Vì sao?

Để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ chính là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Vì đây sẽ giúp đặt nền tảng về mặt chế tạo máy, công cụ sản xuất và năng lượng.

ADVERTISEMENT