logo

Giải Bài 3 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 3 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Dựa vào nội dung đoạn chữ in nhỏ của phần đầu mục II: “Nhật Bản trong những năm 1929 – 1939” trong SGK, hãy lập biểu đồ (hình cột) thể hiện sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nền kinh tế Nhật Bản.

Lời giải

Giải Bài 3 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

ADVERTISEMENT