logo

Giải Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Hãy quan sát kĩ hình 1 và cho biết hình đó diễn tả sự kiện gì? ở đâu? Vào thời gian nào?

Lời giải

Quân Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc Trung Quốc năm 1931.

ADVERTISEMENT