logo

Giải Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918

Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Dựa vào lược đồ dưới đây, kết hợp với nội dung bài học, em hãy:

Lời giải

+) Trình bày tóm tắt hành trình của Nguyễn Tất Thành trên tàu Đô đốc Latuso Tơ rê vin đi từ cảng Sài Gòn đến cảng Mac xây:

- Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp cho tàu Đô đốc để có cơ hội sang phương Tây tìm con đường cứu nước, cuộc hành trình kéo dài 6 năm qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ và châu Âu.

+) Em hãy kể tên một số địa điểm, thời gian mà Nguyễn Tất Thành đã đến trong thời gian từ năm 1911 đến năm 1917:

- Xingapo (6/1911) -> Cô lôm bô (6/1911) -> Gibuti (1912) -> Tuynidi (1912) -> Mác xây.

Xem thêm các bài cùng chuyên mục

ADVERTISEMENT