logo

Giải Bài 1 trang 46 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1918

Bài 1 trang 46 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Dựa vào kiến thức đã học em hãy ghi tên, năm sinh, năm mất của những nhân vật lịch sử trên. Hãy viết ngắn gọn công lao chính của từng nhân vật lịch sử đối với phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX.

Lời giải

Giải Bài 1 trang 46 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

Giải Bài 1 trang 46 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

- Phan Bội Châu: Lãnh đạo phong trào Đông Du.

- Lương Văn Can: Mở một trường đại học, lấy tên là Đông kinh nghĩa thục.

- Phan Châu Trinh: Vận động cuộc cải cách Duy tân.

- Trịnh Văn Cấn: Tiến hành khởi nghĩa ở Thái Nguyên.

Xem thêm các bài cùng chuyên mục

ADVERTISEMENT