logo

Giải Bài 2 trang 37 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Bài 2 trang 37 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày tóm tắt về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Kì:

Lời giải

Phong trào kháng Pháp của nhân dân Nam kì diễn ra sôi nổi, ở cả ba tỉnh miền Đông và miền Tây Nam kì, khiến cho địch “thất điên bát đảo”.

ADVERTISEMENT