logo

Giải Bài 2 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Bài 2 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 8 

Quan sát bức tranh trong hình 2 của SGK, em hãy cho biết bức tranh mô tả sự kiện gì? Nêu ý nghĩa của sự kiện đó:

Giải Bài 2 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

Lời giải

- Hình 2 mô tả sự kiện vua Sác – lơ I bị xử tử.

- Ý nghĩa: Sự thống trị của chế độ phong kiến đã không còn phù hợp với nước Anh.

ADVERTISEMENT