logo

Giải Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 8 

Dựa vào lược đồ “Cuộc nội chiến ở Anh” hình 1 trong SGK, em hãy:

Giải Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

Lời giải

+ Tô những màu khác nhau thể hiện vùng ủng hộ nhà Vua và vùng ủng hộ Quốc hội vào lược đồ ở hình bên

Giải Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

+ Nêu những sự kiện chính về cuộc nội chiến ở Anh

- Tháng 8/1642: Nội chiến ở Anh bùng nổ. Quân đội Quốc hội đánh bại quân đội của nhà Vua.

- 30/1/1649: Sác – lơ I bị xử tử. Anh lần lượt trải qua các chế độ Cộng hòa, độc tài quân sự, quân chủ và cuối cùng là chế độ quân chủ lập hiến.

+ Trình bày kết quả, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII:

- Kết quả:

Chế độ Quân chủ lập hiến ra đời, Nhà vua không nắm thực quyền, mọi quyền lực quốc gia thuộc về tư sản và quý tộc mới.

- Ý nghĩa:

Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

ADVERTISEMENT