logo

Giải Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Dựa vào kến thức đã học và nội dung của SGK,em hãy:

- Điền vào lược đồ trong hình bên tên các địa danh diễn ra phong trào công nhân của các nước Tây Âu trong những năm 1830-1840 ở Tây Âu.

- Trình bày các sự kiện chính của phong trào công nhân ở các nước Tây Âu trong những năm 1830-1840:

Lời giải

+ Điền vào lược đồ trong hình bên tên các địa danh diễn ra phong trào công nhân của các nước Tây Âu trong những năm 1830-1840 ở Tây Âu.

Giải Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

+ Trình bày các sự kiện chính của phong trào công nhân ở các nước Tây Âu trong những năm 1830-1840:

- 1831: Công nhân dệt tơ thành phố Li ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm.

- 1844: Công nhân dệt vùn Sơ – lê – din (Đức) khởi nghĩa.

- 1836 – 1857: Phong trào Hiến chương

ADVERTISEMENT