logo

Giải Bài 1 trang 34 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Bài 1 trang 34 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Giải Bài 1 trang 34 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

Dựa vào hình 76 trang 106 trong SGK và nội dung bài học, em hãy điền tên nước, tô các màu khác nhau vào lược đồ trên để thấy rõ:

+) Lãnh thổ Đức, Italia và đồng minh của Đức trước khi nổ ra chiến tranh.

+) Những vùng bị phát xít chiếm đóng (1939 – 1940).

+) Tô các mũi tên và điền tên các nước bị phát xít Đức chiếm trong giai đoạn 1939 – 1940.

Lời giải

Giải Bài 1 trang 34 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

ADVERTISEMENT