logo

Giải Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 8

Hãy tô hai màu khác nhau vào lược đồ bên trên đề thể hiện hai khối đế quốc: Khối “Liên minh” và khối “Hiệp ước” trong chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải

Giải Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Lịch Sử 8 | Giải Tập bản đồ Lịch sử 8

ADVERTISEMENT