logo
ADVERTISEMENT

Giả sử em thiết lập chương trình giải bài toán nào đó

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 107 (Giả sử em thiết lập chương trình giải bài toán nào đó. Em đã kiểm thử với 10 bộ dữ liệu và tất cả các kết quả đều đúng. Khi đó có thể kết luận chương trình đó đúng hay chưa?) Bài 23: Kiểm thử và đánh giá chương trình SGK Tin 11 Kết nối tri thức.

Câu hỏi: Giả sử em thiết lập chương trình giải bài toán nào đó. Em đã kiểm thử với 10 bộ dữ liệu và tất cả các kết quả đều đúng. Khi đó có thể kết luận chương trình đó đúng hay chưa?

kiểm thử chương trình

Trả lời ngắn gọn: 

Không thể kết luận chương trình đó đúng chỉ với việc kiểm thử với 10 bộ dữ liệu vì việc kiểm thử chỉ giới hạn trong một tập hợp hữu hạn các bộ dữ liệu và không thể đại diện cho tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Để đảm bảo tính đúng đắn của chương trình, cần phải kiểm tra với nhiều bộ dữ liệu khác nhau, bao gồm cả các trường hợp cực đại và cực tiểu. Ngoài ra, cần phải sử dụng các công cụ kiểm thử tự động để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của quá trình kiểm thử.

Trả lời chi tiết:

Không thể kết luận chương trình đó đúng hoàn toàn chỉ dựa trên việc kiểm tra với 10 bộ dữ liệu. Việc kiểm thử chỉ giúp chúng ta phát hiện các lỗi có thể xảy ra với một số trường hợp dữ liệu nhất định nhưng không thể đảm bảo tính đúng đắn của chương trình trong tất cả các trường hợp có thể xảy ra.

Để đảm bảo tính đúng đắn của chương trình, ta cần kiểm thử với nhiều bộ dữ liệu khác nhau bao gồm cả các trường hợp đặc biệt và cực đoan để đảm bảo tính đúng đắn của chương trình trong mọi trường hợp có thể xảy ra. Ngoài ra, việc sử dụng các phương pháp kiểm thử tự động và kiểm thử đơn vị (unit testing) cũng rất hữu ích trong việc đảm bảo tính đúng đắn của chương trình.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT