logo
ADVERTISEMENT

GDCD 8 Kết nối tri thức Bài 10 trang 59, 60,...69

1. Em đồng tình hay không đồng tình với những ý kiến dưới đây? Vì sao? 2. Em hãy cùng các bạn lập kế hoạch và thực hiện một hoạt động lao động phù hợp với lứa tuổi (vệ sinh môi trường, trồng cây, giúp đỡ người neo đơn, gia đình bạn có hoàn cảnh khó khăn,...) và báo cáo kết quả với cả lớp. 3. Hãy viết (khoảng nửa trang giấy) về một tấm gương thành công trong công việc và bài học rút ra từ tấm gương đó.

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân 


1. Em đồng tình hay không đồng tình với những ý kiến dưới đây? Vì sao?

a. Lao động là một trong những nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của nhân loại

b. Lao động chỉ tạo ra những giá trị vật chất cho đời sống con người.

c. Hoạt động lao động chỉ có ý nghĩa khi tạo ra những đóng góp to lớn cho xã hội.

d. Lao động giúp con người phát triển các mối quan hệ tích cực, tránh những thói hư tật xấu.

Trả lời

Em đồng tình với ý kiến: a, c, d

Em không đồng tình với ý kiến: b.

Con người hoạt động chủ yếu bằng lao động, đó là yếu tố quan trọng xác định sự tồn tại và phát triển của bản thân, quốc gia và toàn nhân loại.


2. Em hãy cùng các bạn lập kế hoạch và thực hiện một hoạt động lao động phù hợp với lứa tuổi (vệ sinh môi trường, trồng cây, giúp đỡ người neo đơn, gia đình bạn có hoàn cảnh khó khăn,...) và báo cáo kết quả với cả lớp.

Trả lời

Để lập kế hoạch và thực hiện một hoạt động lao động phù hợp với lứa tuổi, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu về các hoạt động lao động phù hợp với lứa tuổi của bạn. Bạn có thể tham khảo các hoạt động như vệ sinh môi trường, trồng cây, giúp đỡ người neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn,...

Bước 2: Thảo luận với các bạn cùng lớp và quyết định hoạt động lao động phù hợp. Các bạn cùng lớp có thể bàn bạc về những hoạt động mà mọi người quan tâm hoặc có kinh nghiệm để chọn một hoạt động phù hợp cho cả lớp.

Bước 3: Lập kế hoạch thực hiện. Sau khi quyết định được hoạt động lao động phù hợp, các bạn cùng lớp nên lên kế hoạch chi tiết về thời gian, địa điểm và công việc cụ thể cho từng thành viên trong nhóm.

Bước 4: Thực hiện hoạt động lao động và báo cáo kết quả. Sau khi hoàn thành hoạt động, cả lớp nên tổ chức báo cáo kết quả để chia sẻ những gì đã làm được và đánh giá hiệu quả của hoạt động. Các bạn cũng có thể tạo ra một bài báo cáo hoặc một bản thuyết trình để trình bày cho toàn trường hoặc cộng đồng.


3. Hãy viết (khoảng nửa trang giấy) về một tấm gương thành công trong công việc và bài học rút ra từ tấm gương đó.

>>> Xem trả lời

>>> Xem toàn bộ: Soạn GDCD 8 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn GDCD 8 Kết nối tri thức Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bộ SGK Chân trời sáng tạo theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT