logo

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Hướng dẫn cách cân bằng phương trình hóa học: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O


Chất phản ứng và sản phẩm của phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4

Chất phản ứng

Sắt(II) Sunfat - FeSO4:

Kali Dicromat - K2Cr2O7:

Axít Sunfuric - H2SO4:

Sản phẩm

Sắt(Iii) Sunfat - Fe2(SO4)3

Kali Sulfat - K2SO4

Nước - H2O

Crom (III) sunfat - Cr2(SO4)3


Phản ứng giữa FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 là phản ứng gì?

Nhận thấy Fe thay đổi hóa trị +2 lên +3 ==> đây là dấu hiện của phản ứng oxi hóa khử


Cân bằng PTHH: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 bằng phương pháp thăng bằng Electron

Bước 1. Xác định sự thay đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

Cr+6 → Cr+3

Bước 2. Lập thăng bằng electron

Fe+2 → Fe+3+1e

2Cr+6 +2 x 3e→ 2Cr+3+1e

6FeSO4 + K2Cr2O7→ 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3

Bước 3: Đặt các hệ số tìm được vào phản ứng và tính các hệ số còn lại

Kiểm tra hai vế: thêm K2SO4 vào về phải; thêm 7H2SO4 vào vế trái → thêm 7H2O vào vế phải.

⇒ 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3+ K2SO4 + Cr2(SO4)2 + 7H2O

 


Câu hỏi liên quan đến phản ứng FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4

Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7+ H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O. Hệ số cân bằng của FeSO4 là

A. 10

B. 6

C. 8

D. 4

Đáp án: B

Câu 2: Cho phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4→ Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Tổng hệ số cân bằng của chất oxi hóa và chất khử là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Đáp án: B

Câu 3: Nêu những ứng dung trong thực tế của Phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4→ Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

a. Trong phân tích hóa học: 

Phản ứng FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 được sử dụng trong phương pháp K2Cr2O7 để xác định nồng độ của một chất khử không biết bằng cách so sánh với một chất khử chuẩn. Nếu chất khử cần được xác định có nồng độ cao hơn chất khử chuẩn, phản ứng sẽ xảy ra nhanh hơn và ngược lại. Phương pháp này rất hữu ích trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm và kiểm tra độ tinh khiết của các chất hóa học.

b. Trong sản xuất mực in

Sản phẩm thu được của phản ứng Cr2(SO4)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 và K2SO4 có màu đỏ tươi được sử dụng trong lĩnh vực in

c. Trong điều chế sản xuất thuốc nhuộm

Phản ứng FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 được sử dụng trong sản xuất thuốc nhuộm để tạo ra màu xanh lá cây. Trong quá trình này, các chất FeSO4 và K2Cr2O7 được pha trộn với nhau. Khi phản ứng xảy ra, các chất này tạo ra một màu xanh lá cây đẹp. Loại thuốc nhuộm này được sử dụng rộng rãi trong ngành dệt may, giúp tạo ra những sản phẩm có màu sắc đẹp và ổn định

icon-date
Xuất bản : 04/08/2023 - Cập nhật : 04/08/2023