logo

Em hãy nhận xét hành vi cạnh tranh cùa công ty X và cho biết hành vi đó có ảnh hưởng gì đến các doanh nghiệp

Trả lời câu hỏi SGK Giáo dục Kinh tế pháp luật Kết nối tri thức trang 9: Em hãy nhận xét hành vi cạnh tranh cùa công ty X và cho biết hành vi đó có ảnh hưởng gì đến các doanh nghiệp sản xuất đệm lò xo, đệm mút, người tiêu dùng và xã hội? (Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường)

Câu hỏi: Em hãy nhận xét hành vi cạnh tranh cùa công ty X và cho biết hành vi đó có ảnh hưởng gì đến các doanh nghiệp sản xuất đệm lò xo, đệm mút, người tiêu dùng và xã hội?

Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là cần thiết

Trả lời ngắn gọn:

Hành vi của công ty X có thể khiến các doanh nghiệp sản xuất đệm lò xo, đệm mút bị ảnh hưởng doanh số. Đối với người tiêu dùng có thể có cái nhìn sai lệch về chất lượng sản phẩm từ đó khiến quá trình kinh doanh sản phẩm không hiệu quả, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội.

Trả lời chi tiết:

Hành vi cạnh tranh cùa công ty X và cho biết hành vi đó có ảnh hưởng gì đến các doanh nghiệp sản xuất đệm lò xo, đệm mút, người tiêu dùng và xã hội như sau:

- Đối với doanh nghiệp sản xuất đệm lò xo, đệm mút: Gây ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình kinh doanh, làm giảm doanh số, khả năng tiêu thụ sản phẩm. Điều này có thể khiến các doanh nghiệp cùng ngành thua lỗ, không bán được sản phẩm.

- Đối với người tiêu dùng: Khiến khách hàng có cái nhìn phiến diện, không khách quan về chất lượng sản phẩm, đồng thời đánh giá sai lệch về các sản phẩm đệm trên thị trường.

- Đối với xã hội: Khiến ngành đệm sụt giảm doanh số, hạn chế sự phát triển của toàn ngành.

=> Hình thức cạnh tranh không lành mạnh cần được loại bỏ.

>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Kết nối tri thức

icon-date
Xuất bản : 08/03/2023 - Cập nhật : 29/07/2023