logo
ADVERTISEMENT

Em hãy nêu ví dụ về một đặc điểm của thông tin số có thể là lợi thế hoặc thách thức cho người dùng

Trả lời câu hỏi SGK Tin học 8 Cánh Diều trang 12: Em hãy nêu ví dụ về một đặc điểm của thông tin số có thể là lợi thế hoặc thách thức cho người dùng. (Bài 1: Dữ liệu số trong thời đại thông tin)

Câu hỏi: Em hãy nêu ví dụ về một đặc điểm của thông tin số có thể là lợi thế hoặc thách thức cho người dùng.

Em hãy nêu ví dụ về một đặc điểm của thông tin số có thể là lợi thế hoặc thách thức cho người dùng

Trả lời

Tốc độ phát triển của công nghệ và truyền thông

Đặc điểm của thông tin số có thể là lợi thế hoặc thách thức cho người dùng là tốc độ phát triển của công nghệ và truyền thông. Mặc dù sự phát triển này cung cấp cho người dùng nhiều tiện ích và lợi ích, nhưng đồng thời cũng tạo ra một thách thức lớn khi người dùng phải cập nhật thông tin mới nhất để đáp ứng các nhu cầu của họ.

Sự phong phú và đa dạng của thông tin số

Một ví dụ về một đặc điểm của thông tin số có thể là lợi thế hoặc thách thức cho người dùng là sự phong phú và đa dạng của thông tin số. Mặc dù sự đa dạng này có thể giúp người dùng tìm kiếm và truy cập thông tin một cách dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng tạo ra một thách thức lớn khi phải xác định thông tin đáng tin cậy và chất lượng.

Tính ẩn danh

Đặc điểm của thông tin số có thể là lợi thế hoặc thách thức cho người dùng là tính ẩn danh. Với sự phát triển của công nghệ và truyền thông, thông tin số có thể được tạo ra, truyền tải và chia sẻ một cách ẩn danh, không tiết lộ danh tính thực sự của người đăng tải thông tin. Tuy nhiên, đồng thời điều này cũng tạo ra một thách thức lớn khi phải xác định nguồn gốc và độ tin cậy của thông tin này.

ADVERTISEMENT