logo
ADVERTISEMENT

Để có thông tin đáng tin cậy phục vụ quản lí việc dạy và học, theo em nhà trường cần làm gì?

Trả lời câu hỏi SGK Tin học 8 Cánh Diều trang 15: Để có thông tin đáng tin cậy phục vụ quản lí việc dạy và học, theo em nhà trường cần làm gì? (Bài 2: Khai thác thông tin số trong các hoạt động kinh tế xã hội)

Câu hỏi: Để có thông tin đáng tin cậy phục vụ quản lí việc dạy và học, theo em nhà trường cần làm gì?

Để có thông tin đáng tin cậy phục vụ quản lí việc dạy và học, theo em nhà trường cần làm gì?

Trả lời

Cách trả lời số 1:

Để có thông tin đáng tin cậy phục vụ quản lý việc dạy và học, nhà trường cần thực hiện một số biện pháp sau:

- Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy: Nhà trường cần xác định những nguồn thông tin chính thống và đáng tin cậy để sử dụng cho việc nghiên cứu và giảng dạy.

- Hướng dẫn giáo viên và sinh viên về cách tìm kiếm thông tin đáng tin cậy: Nhà trường nên hướng dẫn giáo viên và sinh viên cách tìm kiếm thông tin từ các nguồn đáng tin cậy như các tạp chí khoa học, sách giáo khoa, báo cáo chính thống.

- Kiểm tra và xác minh thông tin: Trước khi sử dụng thông tin, giáo viên và sinh viên cần kiểm tra và xác minh tính chính xác của thông tin đó.

- Tạo điều kiện cho giáo viên và sinh viên tiếp cận các nguồn thông tin đáng tin cậy: Nhà trường cần tạo điều kiện cho giáo viên và sinh viên có thể tiếp cận các nguồn thông tin đáng tin cậy thông qua việc cung cấp tài liệu, sách báo, thư viện và các phần mềm hỗ trợ.

Cách trả lời số 2:

Để có thông tin đáng tin cậy phục vụ quản lý việc dạy và học, nhà trường có thể thực hiện một số biện pháp sau:

- Thiết lập hệ thống đánh giá chất lượng thông tin: Nhà trường cần thiết lập hệ thống đánh giá chất lượng thông tin từ các nguồn khác nhau để đảm bảo sự đáng tin cậy của thông tin.

- Đào tạo giáo viên và sinh viên về tìm kiếm và sử dụng thông tin đáng tin cậy: Nhà trường có thể tổ chức các khóa đào tạo để giáo viên và sinh viên nâng cao kỹ năng tìm kiếm và sử dụng thông tin đáng tin cậy.

- Tạo môi trường học tập tích cực: Nhà trường cần tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích sinh viên tích cực tìm kiếm thông tin từ các nguồn đáng tin cậy.

- Sử dụng các công cụ hỗ trợ: Nhà trường có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ như phần mềm chống sao chép, phần mềm kiểm tra chính xác của thông tin, phần mềm quản lý tài liệu để giáo viên và sinh viên có thể quản lý và chia sẻ thông tin đáng tin cậy với nhau.

- Liên kết với các nguồn thông tin đáng tin cậy: Nhà trường có thể liên kết với các nguồn thông tin đáng tin cậy như các cơ quan chức năng, các tổ chức nghiên cứu để có thể cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

ADVERTISEMENT