logo
ADVERTISEMENT

Em hãy nêu ra một vài ví dụ về bài toán tìm kiếm trong thực tế

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 120 (Em hãy nêu ra một vài ví dụ về bài toán tìm kiếm trong thực tế) Bài 7: Lập trình giải bải toán tìm kiếm SGK Tin 11 Cánh Diều.

Câu hỏi: Em hãy nêu ra một vài ví dụ về bài toán tìm kiếm trong thực tế

bài toán tìm kiếm trong thực tế

Trả lời ngắn gọn: 

Các ví dụ về bài toán tìm kiếm trong thực tế liên quan đến lập trình bao gồm tìm kiếm sản phẩm trong cơ sở dữ liệu của trang thương mại điện tử, tìm kiếm thông tin khách hàng của một doanh nghiệp, tìm kiếm file hoặc thư mục trong hệ thống tệp, tìm kiếm các bản ghi trong cơ sở dữ liệu y tế,…

Trả lời chi tiết:

Tìm kiếm là một vấn đề phổ biến trong lập trình, đặc biệt là trong các ứng dụng liên quan đến quản lý dữ liệu. Dưới đây là một số ví dụ về bài toán tìm kiếm trong thực tế:

- Tìm kiếm sản phẩm trong cơ sở dữ liệu của một trang thương mại điện tử.

- Tìm kiếm thông tin liên hệ của một người trong danh sách khách hàng của một doanh nghiệp.

- Tìm kiếm một file hoặc thư mục trong hệ thống tệp của máy tính.

- Tìm kiếm các bản ghi trong cơ sở dữ liệu y tế để tìm kiếm bệnh nhân cần điều trị.

- Tìm kiếm các bản ghi trong cơ sở dữ liệu của một trang tuyển dụng để tìm kiếm ứng viên phù hợp.

ADVERTISEMENT