logo

Em hãy giải thích tại sao lại nói thuật toán sắp xếp nhanh (QuickSort) theo chiến lược “chia để trị”?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 130 (Em hãy giải thích tại sao lại nói thuật toán sắp xếp nhanh (QuickSort) theo chiến lược “chia để trị”?) Bài 9: Lập trình thuật toán sắp xếp nhanh SGK Tin 11 Cánh Diều.

Câu hỏi: Em hãy giải thích tại sao lại nói thuật toán sắp xếp nhanh (QuickSort) theo chiến lược “chia để trị”?

thuật toán sắp xếp nhanh (QuickSort)

Trả lời ngắn gọn: 

Thuật toán QuickSort được áp dụng theo chiến lược "chia để trị", nghĩa là phân chia dãy số thành các phần nhỏ hơn, sắp xếp từng phần và kết hợp các phần đã sắp xếp lại thành dãy số đã được sắp xếp. Chiến lược này cho phép giải quyết vấn đề lớn hơn bằng cách chia nhỏ nó thành các vấn đề nhỏ hơn, giúp cho việc giải quyết các vấn đề này trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

Trả lời chi tiết:

Thuật toán QuickSort được xây dựng theo chiến lược "chia để trị" bởi vì nó phân chia dãy số cần sắp xếp thành các phần nhỏ hơn, sau đó sắp xếp từng phần đó và kết hợp các phần đã sắp xếp lại thành dãy số đã được sắp xếp.

Cụ thể, thuật toán QuickSort chia dãy số cần sắp xếp thành hai phần dựa trên một phần tử được gọi là pivot. Tất cả các phần tử nhỏ hơn pivot được đưa về bên trái pivot, còn các phần tử lớn hơn pivot được đưa về bên phải pivot. Sau đó, thuật toán đệ quy được áp dụng lên từng phần của dãy số này, cho đến khi các phần con chỉ còn duy nhất một phần tử. Cuối cùng, các phần đã sắp xếp lại với nhau để tạo ra dãy số đã được sắp xếp.

Vì vậy, chiến lược "chia để trị" của QuickSort cho phép thuật toán chia nhỏ vấn đề lớn hơn thành các vấn đề nhỏ hơn, giúp cho việc giải quyết các vấn đề này trở nên đơn giản và hiệu quả hơn."

icon-date
Xuất bản : 26/02/2023 - Cập nhật : 31/07/2023