logo
ADVERTISEMENT

Em hãy nêu lợi ích của việc sừ dụng bản mẫu, lưu bài trình chiếu dưới dạng tệp video

Trả lời câu hỏi SGK Tin 8 Chân trời sáng tạo trang 55: Em hãy nêu lợi ích của việc sừ dụng bản mẫu, lưu bài trình chiếu dưới dạng tệp video (Bài 11A: Sử dụng bản mẫu)

Câu hỏi: Em hãy nêu lợi ích của việc sừ dụng bản  mẫu, lưu bài trình chiếu dưới dạng tệp video

lưu bài trình chiếu dưới dạng tệp video

Trả lời ngắn gọn: 

Sử dụng bản mẫu và lưu bài trình chiếu dưới dạng tệp video trong Microsoft PowerPoint có nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, tăng tính nhất quán và tương tác, lưu trữ dễ dàng và thuận tiện cho việc phát lại.

Trả lời chi tiết:

Việc sử dụng bản mẫu và lưu bài trình chiếu dưới dạng tệp video trong Microsoft PowerPoint có nhiều lợi ích như sau:

- Tiết kiệm thời gian: Người dùng có thể sử dụng bản mẫu để nhanh chóng tạo ra một bài trình chiếu chuyên nghiệp và tránh tốn thời gian trong việc thiết kế lại từ đầu.

- Tăng tính nhất quán: Việc sử dụng bản mẫu giúp tạo ra những bài trình chiếu có tính nhất quán trong cách trình bày và thiết kế.

- Tăng tính tương tác: Người dùng có thể thêm nhiều chuyển động, hiệu ứng và đối tượng tương tác để tạo sự thú vị, thu hút người xem.

- Lưu trữ dễ dàng: Việc lưu bài trình chiếu dưới dạng tệp video giúp người dùng dễ dàng lưu trữ và chia sẻ bài trình chiếu của mình.

- Thuận tiện phát lại: Tệp video có thể được phát lại trên nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau, từ đó giúp cho người dùng truyền tải thông điệp của mình đến đông đảo khán giả.

Việc sử dụng bản mẫu và lưu bài trình chiếu dưới dạng tệp video trong Microsoft PowerPoint có nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, tăng tính nhất quán và tương tác của bài trình chiếu, lưu trữ dễ dàng cũng như thuận tiện cho việc phát lại.

ADVERTISEMENT