logo
ADVERTISEMENT

Em hãy nêu các bước thực hiện chuyển ảnh màu thành ảnh đen trắng

Trả lời câu hỏi SGK Tin 8 Chân trời sáng tạo trang 60: Em hãy nêu các bước thực hiện chuyển ảnh màu thành ảnh đen trắng (Bài 8B: Xử lý ảnh)

Câu hỏi: Em hãy nêu các bước thực hiện chuyển ảnh màu thành ảnh đen trắng

chuyển ảnh màu thành ảnh đen trắng

Trả lời ngắn gọn: 

Để chuyển đổi ảnh màu thành ảnh đen trắng trong Paint.net, các bạn hãy chọn tab "Adjustments", chọn "Black and White" và điều chỉnh các thiết lập theo ý muốn, sau đó lưu thành ảnh đen trắng mới.

Trả lời chi tiết:

Để chuyển ảnh màu thành ảnh đen trắng trong Paint.net các bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

- Mở ảnh màu cần chuyển đổi bằng Paint.net.

- Chọn tab "Adjustments" từ thanh công cụ.

- Chọn "Black and White" để mở cửa sổ cài đặt.

- Điều chỉnh các thiết lập như độ sáng, độ tương phản và bộ lọc để tạo ảnh đen trắng phù hợp với ý muốn.

- Nhấn "OK" để chuyển đổi ảnh màu thành ảnh đen trắng.

- Lưu ảnh đen trắng bằng cách chọn tab "File" và chọn "Save As". Chọn định dạng tệp ảnh phù hợp và đặt tên tệp mới.

ADVERTISEMENT