logo
ADVERTISEMENT

Em hãy lấy một ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở để phân tích hậu quả, từ đó rút ra bài học về trách nhiệm của bản thân

Trả lời câu hỏi SGK Kinh tế Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo trang 140: Em hãy lấy một ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở để phân tích hậu quả, từ đó rút ra bài học về trách nhiệm của bản thân. (Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở)

Câu hỏi: Em hãy lấy một ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở để phân tích hậu quả, từ đó rút ra bài học về trách nhiệm của bản thân.

Em hãy lấy một ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở để phân tích hậu quả, từ đó rút ra bài học về trách nhiệm của bản thân.

Trả lời:


Trường hợp thứ nhất

* Hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở: Khách hàng thuê nhà không tuân thủ quy định về giờ giấc ra vào của chủ nhà.

- Hậu quả

+ Gây phiền toái và bất tiện cho chủ nhà và các cư dân khác trong khu vực, đặc biệt là vào ban đêm hoặc sáng sớm.

+ Gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của cư dân, nhất là trong trường hợp khách hàng thuê nhà là kẻ có ý định xấu.

+ Gây mất trật tự và yên tĩnh trong khu vực sống.

- Từ việc này, chúng ta có thể rút ra bài học về trách nhiệm của bản thân như sau:

+ Khách hàng thuê nhà cần phải tuân thủ quy định về giờ giấc ra vào của chủ nhà để bảo vệ quyền bất khả xâm phạm của cư dân khác.

+ Chúng ta nên tôn trọng và đảm bảo sự an toàn cho cư dân xung quanh, đặc biệt là trong khu vực sống chung.


Trường hợp thứ hai

* Hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở: Xả rác hoặc chất thải một cách trái phép tại chỗ.

- Hậu quả:

+ Gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cư dân trong khu vực sống.

+ Gây ra mất vệ sinh, gây mùi hôi khó chịu và làm giảm giá trị của bất động sản.

+ Gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của khu vực và làm giảm chất lượng cuộc sống của cư dân trong khu vực.

- Từ việc này, chúng ta có thể rút ra bài học về trách nhiệm của bản thân như sau:

+ Chúng ta phải chấp hành đúng quy định về việc xử lý rác thải và chất thải để bảo vệ môi trường và quyền bất khả xâm phạm của cư dân xung quanh.

+ Chúng ta nên có trách nhiệm với sức khỏe, môi trường sống và đảm bảo môi trường sống sạch đẹp cho cộng đồng.


Trường hợp thứ ba

* Hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở: Đỗ xe trái phép trên vỉa hè hoặc đậu xe trái phép trên lòng đường dành cho người đi bộ.

- Hậu quả:

+ Gây cản trở cho người đi bộ di chuyển, đặc biệt là người già, trẻ em hoặc người khuyết tật, đồng thời gây mất an toàn cho họ.

+ Gây ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi cho khu vực sống chung.

+ Gây ra mất trật tự giao thông và gây tai nạn giao thông.

- Từ việc này, chúng ta có thể rút ra bài học về trách nhiệm của bản thân như sau:

+ Chúng ta cần tuân thủ các quy định giao thông và hạn chế đỗ xe trái phép trên vỉa hè hoặc lòng đường dành cho người đi bộ để bảo vệ quyền bất khả xâm phạm của cư dân xung quanh.

+ Chúng ta nên có trách nhiệm với sự an toàn giao thông và tôn trọng quyền đi lại của người khác, đặc biệt là người đi bộ.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Kinh tế pháp luật 11 Chân trời sáng tạo

ADVERTISEMENT