logo
ADVERTISEMENT

Em hãy cho biết vào thời điểm đất nước ta hoàn toàn thống nhất năm 1975, những thế hệ máy tính điện tử nào đã xuất hiện ở nước ta?

Vào thời điểm đất nước ta hoàn toàn thống nhất năm 1975, những thế hệ máy tính điện tử nào đã xuất hiện ở nước ta là máy tính điện tử thế hệ thứ 3, thế hệ thứ 4

Máy tính thế hệ thứ 3 xuất hiện vào cuối những năm 1950 và tiếp tục phát triển trong những năm 1960. Đây là thời kỳ đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách thức sản xuất máy tính, khi các máy tính được sản xuất thông qua việc sử dụng mạch tích hợp (IC - integrated circuit) thay vì sử dụng các bộ phận điện tử đơn lẻ. Việc sử dụng IC giúp giảm đáng kể kích thước và giá thành của máy tính, cũng như tăng tốc độ và hiệu suất tính toán.

Máy tính thế hệ thứ 3 thường được sử dụng cho các nhu cầu chính xác và phức tạp hơn như tính toán khoa học, tính toán cho các dự án quy mô lớn và các ứng dụng quân sự. Một số ví dụ về máy tính thế hệ thứ 3 bao gồm IBM System/360, DEC PDP-8, và UNIVAC 1108.

Máy tính thế hệ thứ 4 xuất hiện vào những năm 1970 và tiếp tục phát triển trong những năm 1980. Đây là thời kỳ đánh dấu sự thay đổi lớn trong thiết kế và kiến trúc của máy tính, khi các máy tính được sản xuất dựa trên các thiết kế mới như kiến trúc máy tính cá nhân (PC - personal computer), kiến trúc máy tính mạng và kiến trúc máy tính điện toán đám mây (cloud computing).
Máy tính thế hệ thứ 4 có tốc độ tính toán cao hơn, dung lượng lưu trữ lớn hơn và khả năng kết nối mạng mạnh mẽ hơn. Nó đã đóng góp quan trọng vào việc phát triển các ngành công nghiệp, giao tiếp và kinh doanh trên toàn cầu. Một số ví dụ về máy tính thế hệ thứ 4 bao gồm Apple Macintosh, IBM PC, và máy tính siêu vi tính Cray-2.

ADVERTISEMENT