logo
ADVERTISEMENT

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết đặc điểm nào sau đây không đúng với hoạt động của bão ở nước ta?

Câu hỏi :

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết đặc điểm nào sau đây không đúng với hoạt động của bão ở nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, đặc điểm không đúng với hoạt động của bão ở nước ta là tần suất bão tháng 6 là từ 1,3 đến 1,7 cơn bão/tháng vì tháng 6, tần suất bão từ 0,3 đến 1 cơn bão/ tháng. Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của bão là ven biển miền Trung. Đi từ Bắc vào Nam mùa bão chậm dần, tần suất hoạt động nhiều nhất của bão là vào tháng 9 hàng năm.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT