logo
ADVERTISEMENT

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đỉnh núi nào có độ cao lớn nhất ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đỉnh núi nào có độ cao lớn nhất ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?                                        

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, đỉnh núi có độ cao lớn nhất ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là đỉnh núi Ngọc Linh cao 2598m, đỉnh Chư Pha cao 1092 mét, đỉnh Kon Ka Kinh cao 1748 mét, đỉnh Lang Bian cao 2167 mét. Với độ cao như vậy thì đỉnh núi Ngọc Linh là đỉnh núi có độ cao lớn nhất ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT