logo
ADVERTISEMENT

Đọc hiểu Thuật hứng bài 4: Văn này ngâm thấy mấy chon von

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Thuật hứng Bài 4: Văn này ngâm thấy mấy chon von: Tác giả của bài thơ trên là ai? Nêu tên thể thơ của văn bản trên. Bài thơ trên được trích trong tập thơ nào? Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là gì? 

Đọc đoạn ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới: 

THUẬT HỨNG BÀI 4

Văn này ngâm thấy mấy chon von,

Thương hải hay khao, thiết thạch mòn.

Chí cũ ta liều nhiều sự hóc,

Người xưa sử chép thấy ai còn?

Nguyệt xuyên há dễ thâu lòng trúc,

Nước chảy âu khôn xiết bóng non.

Thong thả lại toan nào của tích,

Bạch mai vàng cúc để cho con.

Đọc hiểu Thuật hứng bài 4: Văn này ngâm thấy mấy chon von

Đọc hiểu Thuật hứng Bài 4

Câu 1. Tác giả của bài thơ trên là ai? 

Câu 2. Nêu tên thể thơ của văn bản trên. 

Câu 3. Bài thơ trên được trích trong tập thơ nào? 

Câu 4. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là gì? 

Trả lời câu hỏi đọc hiểu 

Câu 1. 

Tác giả của bài thơ trên là Nguyễn Trãi

Câu 2.  

Thể thơ của bài thơ: Đường luật biến thể 

Câu 3.

Bài thơ trên được trích trong tập thơ Quốc âm thi tập, thuộc phần vô đề. 

Câu 4. 

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là: Phương thức biểu cảm 

---------------------------------- 

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Thuật hứng Bài 4. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

ADVERTISEMENT