logo

Đọc hiểu bài Con chuồn chuồn nước

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Con chuồn chuồn nước: Bài văn trên tả về ai? Chú chuồn chuồn được miêu tả theo thứ tự nào? Bốn cái cánh mỏng của chuồn chuồn nước được so sánh với vật gì? Câu "Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên.” thuộc mẫu câu gì? 

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:

Con chuồn chuồn nước

Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng vàng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân.

Rồi đột nhiên, chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng. Chú bay lên cao hơn và xa hơn. Dưới tầm cánh chú bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.

Theo Nguyễn Thế Hội

Đọc hiểu bài Con chuồn chuồn nước: Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao!

Đọc hiểu bài Con chuồn chuồn nước - Đề số 1

Câu 1. Bài văn trên tả về ai?

A. Nắng mùa thu. 

B. Chú chuồn chuồn nước. 

C. Cành lộc vừng.

Câu 2. Chú chuồn chuồn được miêu tả theo thứ tự nào?

A. Đầu, mắt, thân. 

B. Đầu, mắt, thân, cánh. 

C. Cánh, đầu, mắt, thân.

Câu 3. Bốn cái cánh mỏng của chuồn chuồn nước được so sánh với vật gì?

A. Như giấy bóng. 

B. Như thuỷ tinh. 

C. Như nắng mùa thu.

Câu 4. Câu "Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên.” thuộc mẫu câu gì?

A. Ai là gì? 

B. Ai thế nào? 

C. Ai làm gì?

Câu 5. Chú chuồn chuồn nước được miêu tả rất đẹp nhờ biện pháp nghệ thuật nào?

A. So sánh. 

B. Nhân hóa. 

C. So sánh và nhân hóa.

Câu 6. Chú chuồn chuồn nước được miêu tả bằng những hình ảnh so sánh nào?

Câu 7. Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu văn sau:

Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng.

Câu 8: Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: “Rồi đột nhiên, chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên”.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

C

A

C

A

Câu 6: 

Chú chuồn chuồn nước được miêu tả bằng những hình ảnh so sánh sau: “Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu”

Câu 7: 

Câu văn: Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng.

+ Chủ ngữ: Mặt hồ

+ Vị ngữ: trải rộng mênh mông và lặng sóng

Câu 8:

+ Trạng ngữ: Rồi đột nhiên

+ Chủ ngữ: chú chuồn chuồn nước

+ Vị ngữ: tung cánh bay vọt lên. 


Đọc hiểu bài Con chuồn chuồn nước - Đề số 2

Câu 1: Đoạn văn con chuồn chuồn đang ở đâu?

A. Trong nước

B. Trên hồ nước

C. Trên mặt ao

D. Trên cánh đồng

Câu 2: Con chuồn chuồn tung cánh bay như thế nào?

A. Rung rung

B. Vụt lên

C. Phân vân

D. Lướt nhanh

Câu 3: Tìm từ trong bài điền vào chỗ trống:

a. Bốn cái cánh…..như giấy bóng.

b. Hai con mắt........như thuỷ tinh.

Câu 4: Đoạn văn trên em biết về:

A. Vẻ đẹp con chuồn chuồn

B. Vẻ đẹp mùa thu

C. Vẻ đẹp hồ nước

D. Vẻ đẹp cây lộc vừng

Câu 5: Hãy viết một câu nói về chuồn chuồn mà em biết

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 3: Theo văn bản:

a. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng.

b. Hai con mắt long lanh như thuỷ tinh.

Câu 5: Câu nói về chuồn chuồn

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm

---------------------------------- 

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu bài Con chuồn chuồn nước. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

icon-date
Xuất bản : 24/04/2023 - Cập nhật : 29/06/2023