logo
ADVERTISEMENT

Điểm giống nhau cơ bản của di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể là

Di sản là một trong những khái niệm được sử dụng rất nhiều trong hoạt động du lịch. Mỗi di sản đều có tính chất cũng như đặc điểm, giá trị khác nhau. Ở Việt Nam, nước ta hiện nay có nhiều sản vật được công nhận là di sản thế giới.

Điểm giống nhau cơ bản của di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể là

A. Có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.             

B. Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử.

C. Sản phẩm tinh thần có giá trị khoa học.         

D. Có giá trị chính trị, văn hóa, xã hội.

Đáp án đúng: A. Có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.             

Giải thích:

Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân. Bên cạnh đó, di sản văn hoá vật thể lại là sản phẩm vật chất mang tính hiện thực. 

Điểm giống nhau cơ bản của di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể là

 * Giống nhau: Đều là sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được bảo tồn và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

* Khác nhau:

- Di sản văn hóa phi vật thể được lưu truyền qua trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, lễ hội, nghề thủ công truyền thống. Ví dụ như: ca dao, dân ca, chèo, tuồng, múa rối, hát xoan,…Trong khi di sản văn hóa vật thể lại bao gồm danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, di tích lịch sử-văn hóa, bảo vật quốc gia…Ví dụ: cố đô Huế, phố cổ Hội An, Vịnh Hạ Long,…

ADVERTISEMENT