logo

Đâu là yếu tố ngoại cảnh bất lợi của môi trường?

Câu hỏi :

Đâu là yếu tố ngoại cảnh bất lợi của môi trường?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Đâu là yếu tố ngoại cảnh bất lợi của môi trường?

Cây trồng phát triển cho năng suất và sản lượng tối đa của một loại cây trồng phụ thuộc vào các yếu tố di truyền bên trong và cả các yếu tố tác động từ bên ngoài của môi trường. Yếu tố ngoại cảnh bất lợi của môi trường gây hại đến cây trồng: Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, Ngập úng hoặc khô hạn và Chất độc, khí độc. Các yếu tố ngoại cảnh, khí hậu có sự tác động rất lớn đến ngành trồng trọt. Cây trồng phát triển tốt trong điều kiện thuận lợi và có khí hậu thích hợp. Tùy theo các giai đoạn sinh trưởng, giống cây trồng khác nhau mà điều kiện khí hậu tối ưu sẽ khác nhau.

icon-date
Xuất bản : 16/01/2023 - Cập nhật : 16/01/2023