logo

Các sinh vật gây bệnh cho cây trồng?

Câu hỏi :

Các sinh vật gây bệnh cho cây trồng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Các vi sinh vật gây bệnh cho cây trong môi trường đất

Bệnh gây hại cho cây trồng do rất nhiều nguyên nhân, trong đó một số vi sinh vật gây bệnh cây trồng như do nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng… Trong đó các loại nấm gây hại là chủ yếu nhưng những bệnh cây trồng do vi khuẩn và virus gây ra rất khó phòng trừ (bệnh vàng lùn hay lùn xoắn lá gây hại trên lúa, bệnh Greening gây hại trên cây,…). Các vi sinh vật này tồn tại tự do trong đất hoặc chúng sống trong tàn dư thực vật, làm cây sinh trưởng kém, chất lượng giảm và có thể làm cho cây chết.

icon-date
Xuất bản : 16/01/2023 - Cập nhật : 16/01/2023