logo

Công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lí xã hội?

Câu hỏi :

Công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lí xã hội?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Pháp luật là công cụ hữu hiệu nhất để nhà nước quản lý xã hội

Pháp luật là công cụ hữu hiệu nhất để nhà nước quản lý xã hội. Xây dựng hệ thống pháp luật là bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân, ngăn chặn và chặn đứng mọi âm mưu gây nguy hại đến an ninh quốc gia và ổn định chính trị, tạo điều kiện cho hòa bình, ổn định trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.

icon-date
Xuất bản : 06/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023