logo

Có mấy phương pháp nhân giống cây trồng?

Câu hỏi :

Có mấy phương pháp nhân giống cây trồng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Có mấy phương pháp nhân giống cây trồng?

Có hai phương pháp nhân giống cây trồng như sau:

+ Phương pháp nhân giống hữu tính: Đây là phương pháp nhân giống bằng hạt, được áp dụng ở lúa, ngô, các loại đậu và một số loại rau.

+ Phương pháp nhân giống vô tính: Là phương pháp nhân giống trong đó cây con được hình thành từ các bộ phận cơ quan sinh dưỡng (thân, lá, rễ) của cây mẹ

icon-date
Xuất bản : 09/01/2023 - Cập nhật : 09/01/2023