logo

Có mấy cấp giống cây trồng?

Câu hỏi :

Có mấy cấp giống cây trồng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Có mấy cấp giống cây trồng?

Có 4 cấp cây trồng đó là:

- Giống tác giả: Đây là giống do tác giả chọn ra và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, được dùng sản xuất giống siêu nguyên chủng

- Giống siêu nguyên chủng: Là giống được nhân ra từ giống tác giả, được dùng để sản xuất giống nguyên chủng

- Giống nguyên chủng: Là giống được nhân ra từ giống siêu nguyên chủng, dùng để sản xuất giống xác nhận

- Giống xác nhận (hay giống thương mại): Là giống được nhân ra từ giống nguyên chủng, đây là cấp cuối cùng của giống và được sản xuất đại trà

icon-date
Xuất bản : 09/01/2023 - Cập nhật : 09/01/2023