logo

Chọn phương án sắp xếp các cuộc cải cách sau đây đúng theo trình tự thời gian

Câu hỏi :

Chọn phương án sắp xếp các cuộc cải cách sau đây đúng theo trình tự thời gian

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Câu trả lời đúng là C. Cải cách của Hồ Quý Ly (1400-1407) được thực hiện trước cải cách của Lê Thánh Tông (1460-1469) và Minh Mạng (1820-1830). Sau khi đăng quang, Hồ Quý Ly đã thực hiện nhiều cải cách như đổi tên quốc gia từ Đại Ngu sang Đại Việt, thực hiện cải cách thể chế, triều đình, quân đội, thuế và luật pháp. Lê Thánh Tông và Minh Mạng cũng thực hiện nhiều cải cách trong thời gian cai trị của họ, nhưng thực hiện sau Hồ Quý Ly.

icon-date
Xuất bản : 23/03/2023 - Cập nhật : 01/07/2023